top of page

Tantra en livsvisdom

Tantra er en visdomsvei og det er ikke uten grunn at man i Østen for flere tusen år siden anså Tantra som Diamantveien til opplysning

I den tradisjonen som jeg arbeider ut i fra, Hevajra Tantra, lærer vi å omdanne den seksuelle energi i

kroppen til en oppadstigende energistrøm som åpner chakraene på en slik måte at bevisstheten utvider seg.

Tantra er foreningen av kropp, sinn og ånd, gjennom forståelsen av at alt skapes fra det samme. Å leve tantrisk er en direkte og sanselig opplevelse av livet, oss selv og hverandre, slik det utfolder seg her og nå, uten fordømming og sensur. Ethvert menneske er en unik sammensetning av liv, med evner og egenskaper, styrker og svakheter.

Akkurat slik du er ment å være.

Tantra tar deg inn i aksept og viser deg en vei slik at du enklere kan få utfolde deg som den du er.

I InnerLife Tantrisk Massasje utforsker vi dette samspillet mellom kropp, sinn og ånd i rammen av nytelse gjennom den tantriske forståelsen. InnerLife Tantrisk Massasje gir deg mulighet til en opplevelse og styrking av din erotiske livskraft, slik den kontinuerlig strømmer gjennom din kropp. I vår kultur har vi i altfor stor grad beveget oss vekk fra den indre, erotiske erfaring, – vekk fra den sjelelige opplevelsen ved vår egen kropp, som om kroppen egentlig ikke tilhører vår daglige tilværelse, men heller ofte er til bry enn til glede.

Denne unike kroppsenergien er ment for at vi skal erfare nærhet i enhver relasjon og som en inspirasjon i enhver handling vi foretar oss. Det vi trenger å trene på er å separere den erotiske følelsen fra sex, slik at vi i stedet kan begynne å erfare den erotiske livskraften som livgivende og styrkende i vår hverdag.

InnerLife Tantrisk Massasje er en ren nytelse, hvor vi legger vekt på tilstedeværelse i egen kropp, på det å ta imot og på pust.
Det er en langsom og helhetlig oljemassasje, og ganske så forskjellig fra andre massasjer, en forskjell som kanskje er vanskelig å forstå,
før du har opplevd det!

bottom of page