Kort om Tantra:
Tantra er en livsvisdom som handler
om å frembringe livsgleden,
som ofte blir fraværende eller dempet av
stress og prestasjonsjag.
Den handler om å skape et samspill
i våre indre polariteter, yin og yang,
slik at ro og balanse kan oppstå
i våre tanker og handlinger.
Vi lytter til nyansene i livet, vi søker å veve sammen vårt indre og ytre liv, slik at det gir en samklang.
I Tantra søker vi å omdanne livet til et rom som fylles av mer følsomhet, skjønnhet og verdighet
i det å være et menneske i hverdagen.

...La tilstedeværelse, glede og nytelse være din veileder...